Epoksi Tiner

Epoksi esasl? son kat boyalar, astarlar ve epoksi vernikleri inceltmek, uygulama ara?lar?n?n temizlenmesinde kullan?lan ?zel tiner. Boya tozumaya kar?? ?zel form?le edilmi?tir. MSDSTDS