HEMPEL’S ANTIFOULING DYNAMIC 79560

HEMPELHEMPEL’S ANTIFOULING DYNAMIC 79560

Tanım
HEMPEL’S ANTIFOULING DYNAMIC 79560, yüksek katı maddeli, self-smoothing ve self-polishing antıfoulıngtir. Hidrolize silil akrilat reçine kullanılmış olup bu reçine erime reaksiyonu ile kontrol edillir. Reçinenin inorganik fiber takviyesi mekanik dayanıklılığı sağlar. Bu ürün organotin bileşikleri ihtiva etmez ve IMO dökümanı AFS/CONF/26’ya uygundur.
Kullanım alanı
Kısa atıl dönemlere sahip ve orta ila yüksek hızda ve yüksek aktivitede çalışan gemilerde ve 90 aya kadar kuru hizmet aralıkları olan gemilerde taban ve su hattı için anti-fouling olarak.
Segmentler

Deniz