HEMPEL’S ANTIFOULING DYNAMIC 79580

HEMPELTanım
HEMPEL’S ANTIFOULING DYNAMIC 79580, yüksek katı maddeli, self-smoothing ve self-polishing antıfoulıngtir. Hidrolize silil akrilat reçine kullanılmış olup bu reçine erime reaksiyonu ile kontrol edillir.
Reçinenin inorganik fiber takviyesi mekanik dayanıklılığı sağlar. Bu ürün organotin bileşikleri ihtiva etmez ve IMO dökümanı AFS/CONF/26’ya uygundur.
Kullanım alanı
Düşük ila orta hızda ve düşük ile orta aktivitede çalışan kıyı gemilerinde taban ve su hattı için antifouling olarak.
Alüminyum gövdeler: bkz. arka sayfadaki AÇIKLAMALAR.
Segmentler

Deniz