M02400 Yetiskin

100N Can yelekleri y?zmeyi bilen ve bilmeyenlerin  yak?n sularda kullan?m? i?in tasarlanm??t?r.  EN395'e g?re CE ve TSE onayl?d?r. 41kg.ve ?zeri kullan?c?lar  i?indir ve minimum 100N kald?rma kuvveti sa?lar. ?? k?sm? kapal?  h?cre polietilen levhalardan olu?maktad?r. Y?ksek g?r?? kabiliyetli  oranj renkte kuma?tan imal edilmi?tir. Reflekt?rler SOLAS'a uygun  ve 100cm2 dir. Bel kay??? toka ile g??lendirilmi?tir. Standartlara  uygun kolay monte edilebilir d?d??? ve can yele?i ????? i?in yeri  mevcuttur. 100N Can yelekleri y?zmeyi bilen ve bilmeyenlerin
yak?n sularda kullan?m? i?in tasarlanm??t?r.
EN395′e g?re CE ve TSE onayl?d?r. 41kg.ve ?zeri kullan?c?lar
i?indir ve minimum 100N kald?rma kuvveti sa?lar. ?? k?sm? kapal?
h?cre polietilen levhalardan olu?maktad?r. Y?ksek g?r?? kabiliyetli
oranj renkte kuma?tan imal edilmi?tir. Reflekt?rler SOLAS’a uygun
ve 100cm2 dir. Bel kay??? toka ile g??lendirilmi?tir. Standartlara
uygun kolay monte edilebilir d?d??? ve can yele?i ????? i?in yeri
mevcuttur.