POL?SAN Sel?lozik Tiner

 Polisel Sel?lozik Tiner Sel?lozik bazl? boya, astar ve verniklerin inceltilmesi i?in tasarlanm??, ?zel bir tinerdir. MSDSTDS . Ambalaj: 12kg - 12 L - 3 L - 0.9 L


Polisel Sel?lozik Tiner
Sel?lozik bazl? boya, astar ve verniklerin inceltilmesi i?in tasarlanm??, ?zel bir tinerdir.
MSDSTDS
.
Ambalaj:
12kg – 12 L – 3 L – 0.9 L