6 MM FENERS?Z Z?NC?R D?K IRGATI

6 MM FENERL? VEYA FENES?Z D?K IRGATIMIZ 12 VOLT VE
500 WATT VEYA 600 WATT OLARAK ?MAL
ED?LMEKTED?R,BRONZ OLARAK ?MAL ED?MEKTED?R,
6 mm KAL?BRE Z?NC?R KULLANMAKTADIR.
FENER ADI VER?LEN TANBURLA HALATLA
?EKME YAPILAB?LMEKTED?R .